fbpx

Các điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng và đăng ký dịch vụ của Anam Property.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong phần này, bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin trên trang web này được sử dụng trên toàn cầu.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web mà không cần thông báo.

Tất cả thông tin của Trang web được điều chỉnh bởi luật pháp.

Anam Property có quyền thay đổi bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của trang web này mà không cần thông báo trước.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

Sử dụng trang web này có thể:

Tìm kiếm thông tin, kiến thức, danh sách tài sản. Giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng tốt nhất.

NHIỆM VỤ

Khách hàng sử dụng Trang web này phải đồng ý rằng:

Khách hàng là người có đủ năng lực hành vi dân sự, pháp luật và đủ 18 tuổi trở lên

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch được thực hiện bằng tên và tài khoản của bạn.

Đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp là chính xác và trung thực.

Không sử dụng Website này với mục đích vi phạm pháp luật.

Không sử dụng trang web này để phân phối tài liệu bất hợp pháp.

Properties

  • Biệt Thự, Dinh Thự, Mansion, Siêu Biệt Thự, Super Villa
  • Căn hộ chung cư, Stack Villa, Thương mại
  • Biệt Thự, Dinh Thự, Thương mại, Villa

Compare listings

Compare